Home » Archives by category » 科儀示範 » 港澳道教文化非物質遺產展演

\ \

步罡踏斗 – 嗇色園經懺團

港澳道教文化非物質遺產展演 步罡踏斗 – 嗇色園經懺團 展演 香港道樂團 伴奏 步罡踏斗 「步罡踏 […]

\ \

三皈依 – 蓬瀛仙館經懺團展演

港澳道教文化非物質遺產展演 三皈依 蓬瀛仙館經懺團展演 道教「三皈依」是指皈依「道」、「經」、「師」三寶,乃道 […]